EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Банково право и финанси

Кантората предоставя съдействие при всякакви сделки в банковия и финансов сектор, с акцент върху проектно финансиране, публичнопредлагане на ценни книжа, публични придобивания, синдикирани договори за заем, вътрешногрупови прихващания, ескроу на финансови инструменти, трансгранично финансиране, учредяване на финансови обезпечения.
 
Клиенти на кантората са местни и чуждестранни кредитни и финансови институции и водещи инвестиционни и хедж фондове. В сътрудничество с Отдела по несъстоятелност, екипът разполага с необходимия капацитет да идентифицира, анализира и редуцира паралелни рискове, както и да отчете евентуалните регулаторни и данъчни усложнения, относими към финансовата дейност на съответния клиент.

Кантората също така предлага експертно консултиране във връзка с приложимостта на местните и европейски правни норми към кредитните и финансови институции и публичните компании, включително, регулаторни разрешения и одобрения и спазване на правилата за защита на конкуренцията.

 

Отзиви
 advising HSBC on a variety of matters including a high-profile financing project  

Повече
 strong institutional investor, bank and corporate client base  

Повече
 well-known for its assignments related to restructuring, insolvency and dispute resolution  

Повече
 They are competent and have a variety of deals  

Повече
 According to competitors, Kambourov & Partners is “doing quite well at the moment and is becoming more aggressive and popular on the market&  

Повече
 A firm with an “excellent reputation,” Kambourov & Partners is proving itself to be a firm on the rise. Its solid base of clients incl  

Повече
 Kambourov & Partners' ‘knowledgeable’ and ‘responsive’ banking and finance team has ‘the ability to spot potenti  

Повече
 solid reputation  

Повече
 The team was flexible and was able to find a solution that was acceptable to all the parties involved  

Повече