EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Капиталови пазари
Кантората предоставя правно обслужване при първични публични предлагания, вторична търговия на фондовата борса, международна търговия с акции и облигации, обезпечения на активи, издаване и търговия на облигации,  конвертируеми облигации и други финансови инструменти, преструктуриране на портфейл.

Управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници и фондове за рисков капитал разчитат на екипа във връзка с всички правни и регулаторни аспекти на транзакциите с финансови инструменти.

Благодарение на натрупания опит в сферата на финансовите пазари, кантората предоставя правни съвети в съответствие с пазарната динамика.

 
Отзиви
 ‘strong’ capital markets practice  

Повече
 Kambourov this year recruited Yonko Hristov, a former senior associate at Penev & Partners Law Office, to advise on capital markets work - an area  

Повече
 According to competitors, Kambourov & Partners is “doing quite well at the moment and is becoming more aggressive and popular on the market&  

Повече
 A firm with an “excellent reputation,” Kambourov & Partners is proving itself to be a firm on the rise. Its solid base of clients incl  

Повече
 Kambourov & Partners' capital markets team is ‘highly competent’ and has ‘a deep understanding of its clients and the indust  

Повече
Публикации
Дялове за служителите
Николай Василчев
Свали PDF