EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Конкурентно право
Кантората предоставя консултации по всички въпроси на конкурентното право, регулирани в националното законодателство и на ниво право на ЕС - нелоялна конкуренция, злоупотреба с господстващо положение, картелни споразумения, определяне на цени, отказ за доставка, контрол върху концентрациите между предприятия и др. Екипът осъществява, процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и българските съдилища. 
 
Благодарение на участието си в множество трансгранични сливания и придобивания и сделки с чуждестранни инвестиции екипът има наблюдения върху функциониране на редица стопански сектори - енергетика, земеделие, производство на храни и напитки, телекомуникацияя, финансови услуги, производство и дистрибуция на стоки и др., което допринася за отличното познаване на съответния пазарен контекст и е високо ценено от клиентите на кантората.
 
Освен по въпроси на конкурентното право отделът съветва клиенти и по тълкуването и прилагането на норми на международното частно право по спорни трансгранични въпроси.
Отзиви
 excellent on complex competition matters  

Повече
 wealth of experience and expertise is combined with the capability to handle a large amount of work against the tightest of deadlines  

Повече
 fast, flexible and business-oriented  

Повече
 Stefan Tzakov heads Kambourov & Partners' ‘responsive and result-oriented’ team, which has ‘great business acumen’. It  

Повече
 lawyers react very fast – sometimes a few hours matter  

Повече
 knows what we want and has been successful in all our filings  

Повече