EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Трудово право и миграционни въпроси
Отделът по трудово право има доказан опит в областта на регулирането на трудовите отношения, включително такива с международен елемент, социалното осигуряване, както и в сферите на защита от дискриминация и защита на личните данни. Екипът осъществява процесуално представителство по широк спектър трудовоправни спорове,  вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.
 
Кантората е сред първите адвокатски дружества на българския правен пазар, осъзнали взаимовръзката между миграционния режим и други сфери на правно регулиране, включително чуждестранни инвестиции, данъчно облагане, социално осигуряване, трудовоправна уредба и други. Поради това беше създаден самостоятелен отдел, който най-ефективно да покрива тези области.
 
Екипът съдейства в множество административни производства, сред които издаване на визи за краткосрочен престой, разрешения за продължително или постоянно пребиваване на граждани от държави извън Европейския съюз, както и режима на престой в страната на граждани на ЕС.

 
Отзиви
 praised for its high-quality advice on complex issues  

Повече
 An excellent standalone practice staffed by highly qualified practitioners  

Повече
 The team found the right approach and dealt with complicated situations in an advantageous way  

Повече
Публикации
Дискриминация на работното място
Андрей Александров
Свали PDF
Форми на промяна на работодателя
Андрей Александров
Свали PDF
Администратор на лични данни
Андрей Александров
Свали PDF