EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Енергетика
Екипът оказва пълно правно съдействие по всички въпроси в сектор „Енергетика“: производство, разпределение,  снабдяване и търговия с електрическа енергия, ядрена енергетика, добив, разпределение, снабдяване и търговия с природен газ, горива, възобновяеми енергийни източници, регулаторни въпроси, проектно финансиране, процесуално представителство. Това, което отличава кантората от останалите адвокатски дружества, които работят в сферата на енергетиката, е изключително разнообразният ни опит в съчетание с особено успешно представителство на клиенти пред българските съдилища, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Екипът консултира както частни, така и държавни дружества, компании за разработване на енергийни проекти, собственици и инвеститори в газопроводи, търговци на електрическа енергия и природен газ, банки, държавни органи и др., във връзка с всички правни, лицензионни и данъчни аспекти на дейността им в енергийния сектор. Отделът разполага с капацитет да консултира целия спектър регулаторни и правни въпроси в областта на енергетиката, сред които трансгранична търговия с електрическа енергия, ценообразуване, разрешителни процедури, вкл. при преобразуване, търговско-правни въпроси, преструктуриране след придобиване, финансиране в енергийния сектор, планиране и разработване на нови проекти.

 
Отзиви
 ‘first-class’ department  

Повече
 represented key client E.ON  

Повече
 Kambourov & Partners' ‘highly specialised energy lawyers’ produce ‘creative legal solutions’, and are ‘excellent  

Повече
 Kambourov & Partners' ‘dedicated and proactive’ team is praised for its ‘excellent response times’ and ‘ability  

Повече
 Whatever had to be done just got done  

Повече
 The team gives well-structured advice and knows how to deal with foreign clients  

Повече