EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Несъстоятелност и права на кредиторите
Кантората предоставя процесуално представителство в производства по несъстоятелност и изпълнителни производства и представлява клиенти в трансгранични проекти за преструктуриране, в преговори за извънсъдебни спогодби и при прилагане на оздравителни механизми при задлъжнели предприятия.

Кантората разполага с трима правоспособни синдици в производства по несъстоятелност.


Опитът ни в тази сфера датира от 1994 г., когато управляващият съдружник Явор Камбуров участва в първото и най-голямо производство по несъстоятелност на банка в България - в качеството на синдик на Първа частна банка (1996).

Банковата несъстоятелност е акцент в практиката на кантората, като от средата на 2015 г., екипът е ангажиран да консултира редица заинтересовани страни във връзка с процедурата по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка.
Отзиви
 they fully protect customer’s interests and this is important in Bulgaria  

Повече