EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Миграция с инвестиционна цел
Връзката между чуждестранните инвестиции и миграционните въпроси придобива все по-важно обществено значение, за което свидетелстват и динамичните промени в законодателството. Възможностите за дългосрочно пребиваване и придобиване на гражданство в България могат да представляват интерес за голяма част от чуждестранните инвеститори. Те биха им осигурили свободно движение в рамките на страните-членки на ЕС, благоприятни данъчни условия, различни възможности за успешни инвестиционни проекти.
 
На базата на придобития богат опит в миграционното право, Кантората успешно прилага новите законодателни решения в режима на пребиваване и придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори в страната в интерес на своите клиенти. Екипът предлага пълно правно обслужване на чуждестранните инвеститори, консултира разработването и реализирането на инвестиционни стратегии и осигурява компетентно съдействие на всеки етап от развитието им.