EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Процесуално представителство и арбитраж
Екипът осъществява успешно процесуално представителство по дружествени, търговски, конкурентни, енергийни, строителни, застрахователни, данъчни, трудовоправни спорове,  спорни въпроси в областта на интелектуалната собственост, процедури по несъстоятелност, охранителни, обезпечителни и изпълнителни производства. Кантората е сред малкото в България с опит в представителството по колективни искове.
 
Екипът предоставя правно съдействие във връзка с признаването, допускането и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, обезпечаването на искове, екзекватури и заповеди за изпълнение, събирането на доказателства съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, производства във връзка с Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.
 
В условията на световна икономическа криза кантората предоставя съдействие при  осъществяването на алтернативни методи за разрешаване на спорове като преструктуриране на дългове, цесии на вземания и прихващания с дългове. Екипът практикува и в областта на търговската медиация.

 
Отзиви
 rare combination of deep theoretical knowledge and very practical advice  

Повече
 this team is "always available and has in-depth knowledge and thorough understanding of the Bulgarian market and legislation."  

Повече
 Kambourov & Partners' ‘highly perceptive and discerning’ team is ‘excellent at problem-solving’. Key work includes adv  

Повече
 A client-oriented team with fast reaction times  

Повече
 The lawyers here are capable of diving into particularly entangled situations, and of using the law to craft favourable solutions  

Повече