EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions. Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Вещно право и строителство

Кантората е утвърдено име на пазара с недвижими имоти и строителство вследствие на натрупания дългогодишен опит в представителство на местни и чуждестранни инвеститори при планирането и реализацията на мащабни проекти, структуриране на сделки, проектно финансиране, изготвяне на всякакви видове договори, свързани с вещно правни въпроси или строителство, включително договори по FIDIC или националното законодателство, представителство в съдебни и арбитражни производства в областта на недвижимите имоти и строителството, включително FIDIC арбитражни производства.
 
Екипът предоставя комплексно правно съдействие по всички въпроси, свързани с вещното право и строителството, включително изготвяне на правни анализи (покриващи правоприемство, стабилност на правата, реституция, регулация, строителство, кадастър, данъчни въпроси и др.), придобиване и разпореждане с вещни права, регулация, проектиране и строителство, финансиране, джойнт венчър, отдаване под наем, учредяване на обезпечения, околна среда, застраховане и др.
 
Придържайки се към динамиката на пазара на недвижими имоти, кантората предоставя правно съдействие както при придобиване, финансиране, планиране, и изграждане на индустриални, инфраструктурни и големи търговски проекти, така и при проекти по изграждането на жилищни и почивни обекти, а в вследствие на нарастващия обем възлагания в процедури по несъстоятелност - и при изготвянето на правни анализи, реституционни претенции, схеми за обезпечение.

 

 
Отзиви
 plugged into the industry  

Повече
 quality of service is always magnificent  

Повече
 fast, flexible, reliable and business-oriented  

Повече
 Kambourov & Partners' ‘reliable, pragmatic and knowledgeable’ team is advising Bulgarian Energy Holding on all real estate matters  

Повече
 We have a long-term and fruitful relationship that has been of crucial importance to our business in Bulgaria  

Повече
 The team always does its best to protect my interests.  

Повече