EN
Kmabourov and partners - attorneys at law
Inspired by solutions.
INSPIRED BY SOLUTIONS.
Преструктуриране и налагане на обезпечения
Кантората съветва кредитори, длъжници, поръчители и други заинтересовани лица в ситуации на лоша ликвидност на финансово затруднени компании, като оказва съдействие при договаряне на погасителни споразумения и разработване на комплексни механизми за намаляване на съотношението на заемния капитал. В последните години екипът интензивно работи по възлагания във връзка със защита правата на кредитори при споразумения за ре-финансиране, възстановяване и поддържане на съответните кредити и подобряване гаранциите за плащане, като възлаганията са както от придобиващата, така и от предлагащата страна.
 
Клиенти на Кантората са водещи кредитни и финансови институции, частни фондове за дялови инвестиции и хедж фондове и др. Екипът изработва механизми за преструктуриране, анализи на съществуващите обезпечения, цесии, суброгации, новации на задължения, прихващания, размяна на дългове срещу активи оздравителни планове и погасителни схеми, анализ на задълженията на управители, изпълнителни директори и други представители на дружества, по отношение на които предстои или е започнало производство по несъстоятелност. Разработват се ефективни стратегии за събирането на вземания, изпълнение на ипотеки, изпълнение върху особени залози и финансови обезпечения.


 
Отзиви
 They have good lawyers and are easy to work with  

Повече