Logo

Правителствено договаряне, инфраструктура и публичен сектор

Опитът на кантората в тази сфера се базира на консултации и представителство на клиенти в множество процедури за възлагане на обществени поръчки и концесии и осъществяване на ПЧП в различни сектори на българската икономика. Предоставяните услуги включват съдействие при подготовката на тръжна документация, структуриране на предложения и оферти, участие в последващи контакти и преговори с компетентните държавни и общински органи. Отделът представлява клиенти пред административни съдилища при обжалването на решения за възлагане на обществени поръчки и концесии.

Екипът ни разполага със задълбочен и разнообразен опит и сътрудничи както на частни компании и инвеститори, така и на държавни и общински органи, при проектирането и реализирането на мащабни инфраструктурни проекти и ПЧП. Съдействието ни обхваща обществени поръчки, правен анализ, придобивания, проектиране и развитие, строителство, структуриране на сделки, преговори, финанси, джойнт венчъри, инвестиции и данъчно облагане. Активни сме в редица сектори, включително летища, пристанища, железопътна и автомобилна инфраструктура, търговски сгради, социална инфраструктура, отпадъци и води.

Специален фокус поставяме върху сектора на сигурността и отбраната, където „Камбуров и съдружници“ притежава опит в редица проекти от високо обществено значение. Благодарение на специфичните ни познания и експертност, предоставяме ефективно правно съдействие при публични търгове в областта на сигурността и отбраната и съгласно Закона за обществените поръчки, по отношение на изискванията за продукти от сектора на отбраната, стоки и технологии с двойна употреба, Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, както и във връзка със законовите изисквания, касаещи проектирането и изграждането на нови производствени съоръжения, допускането до работа с поверителна информация и достъпът до класифицирана информация.

Друг акцент от практиката ни в публичния сектор са процедурите по приватизация. Приватизацията на държавните предприятия в края на 90те даде значим тласък в развитието на кантората. Участието ни в раздържавяването на всички значими сектори на българската икономика донесе ценен опит в представителството както на държавата в ролята й на продавач на публични активи, така и в консултирането на международни компании - купувачи на ключови държавни предприятия. Знакови проекти, консултирани от нашия екип, са сделките по приватизация на БТК, Булгартабак Холдинг, Националния Киноцентър, електроразпределителните дружества, БДЖ, Общинска банка и много други.