Logo

Здравеопазване и фармацевтични продукти

Мултидисциплинарната практика на „Камбуров и съдружници“ предоставя широк спектър от правни услуги във фармацевтичната област и здравеопазването. Екипът оказва експертно правно съдействие по регулаторни въпроси, права на интелектуалната собственост, защита на данните, трудово право, конкуренция, информационни технологии, търговски сделки, сливания и придобивания, разрешаване на спорове.    

Консултираме доставчици на здравни услуги, фармацевтични компании, болници, институции и центрове за клинични изследвания във връзка със секторните регулаторни предизвикателства и по отношение на адаптирането на бизнес операциите им към местното и европейско законодателство.