Logo

Застраховане и презастраховане

Екипът ни включва адвокати с богат опит в банковото право и финансите, корпоративното право и сделките за сливания и придобивания, както и в областта на процесуалното представителство, данъците, капиталовите пазари, труда и социалното осигуряване. Благодарение на тази комбинация от експерти сме предпочитан консултант на водещи застрахователи и презастрахователи в местен и международен мащаб.

Предлагаме на клиентите си пълно съдействие по комплексни въпроси, свързани с придобивания, разширявания, джойнт венчъри, корпоративни реорганизации, корпоративно управление, търговски договори, публични и частни финансирания, застрахователни спорове, регулации на финансови услуги, лицензиране, преструктуриране, риск мениджмънт и др.