Logo

Ангел Ризов

Ангел Ризов

Ангел Ризов се присъединява към "Камбуров и съдружници" като стажант през 2006 г. Ключов член е на практиката "Дружествено и търговско право" на кантората, както и на процесуалния екип. Оказва експертно съдействие по всички въпроси на търговското право, включително учредяване на дружества, корпоративно управление и контрол, сливания и придобивания, а също така притежава богат опит в представителството на клиенти по спорове в различни области на правото, включително банково право и финанси, застрахователно право, признаване, допускане и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения.


Образование      

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2012)   

Правоспособност      

  • Софийска адвокатска колегия

Членства

Признание