Logo

Ангел Тренев

Ангел Тренев

Ангел Тренев се присъединява към „Камбуров и съдружници“ през декември 2021 г. В периода (2017 - 2021) придобива опит като адвокатски сътрудник. Участвал е в стажантските програми на Административен съд София-град (2019 г.) и на Комисията по правни въпроси към Народното събрание (2020 г. – 2021 г.). Ангел има специализиран интерес в областта на дружественото и търговското право и на процесуално представителство.

Образование:

  • Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2021 г.)