Logo

Борислав Чолаков

Борислав Чолаков

Борислав Чолаков се присъединява към "Камбуров и съдружници" през 2008 г. Той е част от екипа на практиките Вещно право и строителство и енергетика.    

Борислав е напълно квалифициран синдик, вписан към Министерство на правосъдието. Опитът му преди да се присъедини към фирмата включва работа в частни компании в секторите на енергетиката и недвижимите имоти.


Образование      

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2001)   

Правоспособност      

  • Габровска адвокатска колегия   
  • Квалифициран синдик, вписан към Министерство на правосъдието