Logo

Христина Кирилова

icon-quotes

Hristina is engaged in many projects for revision of the Bulgarian legislation in the field of restructuring, stabilisation and insolvency, as well as for the transposition of EU directives. (The Legal 500 2021)

Hristina is a great person to communicate with which makes any work project much easier to complete (The Legal 500 2021)

Talented negotiator and top insolvency and restructuring expert (Chambers Europe 2019)

Highly active on insolvency matters, regularly representing clients from sectors including banking, media and technology (Chambers Europe 2018)

Христина Кирилова

Христина Кирилова е част от екипа на практиките "Банково право и финанси", "Несъстоятелност и права на кредиторите" и "Процесуално представителство и арбитраж". 

Христина е работила по някои от най-значимите процедури по несъстоятелност на българския пазар. Консултира банки и други кредитори, както и длъжници и администратори в рамките на местни и трансгранични проекти за преструктуриране. Също така, предоставя процесуално представителство в производства по несъстоятелност и изпълнителни производства и представлява клиенти в преговори за извънсъдебни спогодби, както и задлъжнели предприятия при прилагане на оздравителни механизми.


Образование

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2001)
  • Специализация от Института за икономически изследвания в Екс ан Прованс, Франция и Гумерсбах, Германия
  • Международна практическа диплома модул Бизнес организации от Правния колеж на Англия и Уелс (2008)
  • Курсове на Академията по европейско право в Трир, Германия във връзка с процедури по несъстоятелност

Правоспособност

  • Софийска адвокатска колегия

Членства

  • Insol Europe
  • Синдик, вписан в регистъра на българското Министерство на правосъдието

Признание