Logo

Христина Кирилова

icon-quotes

Talented negotiator and top insolvency and restructuring expert (Chambers Europe 2019)

A first-rate insolvency lawyer with extensive knowledge and a strategic mindset (Chambers Europe 2017)

Highly active on insolvency matters, regularly representing clients from sectors including banking, media and technology (Chambers Europe 2018)

Христина Кирилова

Христина Кирилова е част от екипа на практиките "Банково право и финанси", "Несъстоятелност и права на кредиторите" и "Процесуално представителство и арбитраж". 

Христина е работила по някои от най-значимите процедури по несъстоятелност на българския пазар. Консултира банки и други кредитори, както и длъжници и администратори в рамките на местни и трансгранични проекти за преструктуриране. Също така, предоставя процесуално представителство в производства по несъстоятелност и изпълнителни производства и представлява клиенти в преговори за извънсъдебни спогодби, както и задлъжнели предприятия при прилагане на оздравителни механизми.


Образование

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2001)
  • Специализация от Института за икономически изследвания в Екс ан Прованс, Франция и Гумерсбах, Германия
  • Международна практическа диплома модул Бизнес организации от Правния колеж на Англия и Уелс (2008)
  • Курсове на Академията по европейско право в Трир, Германия във връзка с процедури по несъстоятелност

Правоспособност

  • Софийска адвокатска колегия

Членства

  • Insol Europe
  • Синдик, вписан в регистъра на българското Министерство на правосъдието

Признание