Logo

Ирен Кирязова

Ирен Кирязова

Ирен е част от екипа на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ от 2018 г. Преди присъединяването си към кантората е работила в правния отдел на една от водещите одиторски и консултантски компании в България.

През 2019  г. Ирен спечели място в  програмата на Европейската комисия "Blue Book Traineeship" и премина петмесечен стаж в Отдел "Картели" на Генерална дирекция "Конкуренция" (DG COMP).


Образование   

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2017)         
  • Специализация по английско и европейско право от Британския юридически център
  • Летен курс по европейско антитръст законодателство, организиран от Академията по европейско право в Трир, Германия (2018)   
  • Обучение по въпросите на арбитража и алтернативните способи за разрешаване на спорове при Арбитражен съд към Българска търговско-промишлена палата (2018)

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия