Logo

Иво Александров

icon-quotes

Sober in assessing risks and opportunities. (The Legal 500 2021)

Always there for you. A team member. (The Legal 500 2021)

Иво Александров

Иво Александров е ръководител на практиките Регулаторни режими и Преструктуриране и налагане на обезпечения. Той е и ключов член на екипа на практиката Банково право и финанси. Иво представлява местни и международни кредитни и финансови институции, инвестиционни и хедж фондове, спонсори на проекти и др. при цялата гама от финансови сделки, като трансгранично синдикирано финансиране,ескроу на финансови инструменти, изпълнение на договори за нетиране и др.

Той съветва клиенти по комплексни регулаторни изисквания, както на национално, така и на европейско ниво и има опит във всички области на регулирането на бизнеса и финансовите услуги, както и в трансграничните сливания и придобивания, чуждестранните инвестиции и проектното финансиране.


Образование      

  • Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство (2010)   

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия

Признание