Logo

Мария Апостолова

Мария Апостолова

Мария Апостолова се присъединява към "Камбуров и съдружници" през януари 2022 г. Преди това придобива опит в друга българска адвокатска кантора (2018 - 2021 г.) и работи като юрисконсулт в нотариална кантора (2018 г.). Стажувала е и в български клон на международна правна кантора (2017 г.). Има опит в областите дружествено и търговско право, сливания и придобивания, финансово право и капиталови пазари.

Мария е част от екипа по дружествено и търговско право на кантората. Тя има засилен интерес към ИТ и телекомуникационния сектор.

Образование:

  • Транснационално търговско право, банково право, арбитраж и медиация (Международен елински университет - LLM, 2020)
  • Университет за световно и национално стопанство (LLM, 2019)   
  • Европейски правни науки - обучение по програма „Еразъм” в Болонски университет (2016-2017)
  • Английско и европейско право (King’s College London - LLB, 2018)