Logo

Мелина Младенова

Мелина Младенова

Мелина Младенова се присъединява към екипа на „Камбуров и съдружници – Данъчно консултиране“ през 2021 г. като част от отдела за международни данъци и ДДС. Като студент тя участва в няколко студентски състезания, сред които Национално състезание по гражданско и търговско право, организирано от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2018). Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници – Данъчно консултиране“, тя е работила като адвокатски сътрудник в продължение на 4 години и е стажувала в Софийски районен съд.   


Образование

  • Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2020)