Logo

Надежда Рангелова

Надежда Рангелова

Надежда Рангелова се присъединява към "Камбуров и съдружници" през 2002 г. Тя е част от практиката Процесуално представителство и арбитраж. Надежда има солиден опит в представляването на клиенти по спорни въпроси в редица сектори, включително банковия, финансовия, застрахователния, както и този на недвижимите имоти. 


Образование      

  • Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство (2005)   
  • Университетско обучение по Банкерство във Факултативния образователен център на Университета за национално и световно стопанство (2007)   

Членства     

  • Софийска адвокатска колегия      
  • Лицензиран оценител на недвижими имоти към Агенцията за приватизация