Logo

Веселинна Христова

Веселинна Христова

Веселинна се присъединява към екипа на "Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране" през юни 2021 г. Има опит в предоставянето на широк спектър от консултантски услуги на мултинационални компании, включително в сферите на спазване на законодателството по отношение на ЗДДС и ЗКПО, счетоводството, асистирането при външен одит и изготвянето на финансови отчети по МСФО. Тя има специален интерес към данъка върху добавената стойност, корпоративния данък и митниците.

Преди присъединяването си към "Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране", Веселинна работи в данъчния отдел на PwC България, а по-късно е част от данъчния екип на един от водещите телекомуникационни оператори в страната.


Образование   

  • Магистърска програма по счетоводство на Лондонския Университет (2020 - досега)   
  • Частично квалифицирана от Асоциацията на сертифицираните счетоводители (ACCA)