Logo

Ясен Петков

Ясен Петков

Ясен Петков се присъединява към екипа на "Камбуров и съдружници" през 2020 г. Има специален интерес в различни области на правото на интелектуалната собственост, информационните технологии, медиите и телекомуникациите, включително авторски права в цифровия свят, електронна търговия и защита на личните данни.    

Академичният опит на Ясен включва магистърска степен по право и технологии от Тилбургския университет, Нидерландия - Магистърска теза: "Оспорване на електронни подписи. Отражение на Регламент (ЕС) № 910/2014 в гражданските производства на България и Нидерландия".


Образование

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2018)   
  • Магистърска степен по право и технологии, Тилбургски университет, Нидерландия (2020)      

Правоспособност  

  • Софийска адвокатска колегия