Logo
28.10.2019

Денница Димитрова - лектор на конференция, организирана от "Българска петролна и газова асоциация"


Kambourov and Partners

SAVE THE DATE: С удоволствие съобщаваме, че Денница Димитрова - ръководител на направлението „Данъци, митници и акцизи“, ще бъде сред лекторите на предстоящата Регионална конференция за нефт и газ, организирана от „Балканската и Черноморската петролна асоциация“.

Между 21 и 22 ноември в Истанбул експерти ще обсъдят бизнес възможностите в региона, както и неговото енергийно бъдеще, включително най-новите възходящи и низходящи развития, тенденции и двигатели на пазара на нефт и газ, нововъзникнали източноевропейски газови борси и хъбове и други. На конференцията Денница ще сподели практическа информация за данъчното облагане в ИИЗ през 2020 г., включително новото третиране за целите на ДДС, бързите решения по ДДС казуси и изискванията за акцизно отчитане.

Регистрирайте се тук, за да бъдете част от дискусията за свободни енергийни пазари и търговия!


Subscribe to our newsletter and follow our LinkedIn page so you never miss important updates and expert analyses.