Logo
19.10.2020

"Камбуров и съдружници" съветва по българските аспекти от сделката по придобиването на Telia Carrier от Polhem Infra

"Камбуров и съдружници" съдейства като местен правен консултант по сделката от придобиването на бизнеса с международни операторски услуги на Telia - Telia Carrier, от страна на Polhem Infra.

Telia Carrier е глобален доставчик на опорна свързаност с водеща позиция в световната класация на компаниите, работещи в сферата на опорните мрежи за интернет. Неговите клиенти - оператори, доставчици на услуги и доставчици на съдържание, съставляват 65% от глобалните интернет маршрути. Мрежата на Telia Carrier обхваща цяла Европа, Северна Америка и Азия, свързвайки клиенти в над 120 държави. Polhem Infra се занимава както с инвестирането в инфраструктурни активи, така и с тяхното управление и е съвместна собственост на шведските пенсионни фондове First AP Fund, Third AP Fund и Fourth AP Fund.

След придобиването на Telia Carrier, Polhem Infra ще притежава и експлоатира над 74 000 км оптична мрежа с 320 точки на присъствие в света. Като част от сделката, Telia Carrier и Telia Company сключиха дългосрочно партньорство, целящо да съчетае уникалните способности на двете компании в областта на предоставянето на услуги и разработването на нови решения за техните клиенти.  

"Камбуров и съдружници" оказа съдействие на глобалния съветник на Polhem Infra - DLA Piper, като консултира по българските аспекти на сделката.

Subscribe to our newsletter and follow our LinkedIn or Twitter pages so you never miss important updates and expert analyses. You can also find us on Instagram.