Logo
24.10.2019

"Камбуров и съдружници" представят новото си направление „Данъци, митници и акцизи“


Kambourov and Partners

Имаме удоволствието да ви представим новото направление на „Камбуров и съдружници“ – „Данъци, митници и акцизи“, насочено към предоставянето на напълно интегрирани данъчни услуги. Новият отдел осигурява всеобхватно консултиране относно данъчни, митнически и акцизни задължения, счетоводни услуги и отчитане на възнагражденията на висш ръководен персонал, както и данъчно консултиране при прилаганена бизнес процеси, данъчно кодиране на ERP системи, данъчни прегледи и митнически класификации.

„Данъци, митници и акцизи“ съдейства на клиентите си и по спорни въпроси, включително относно данъчни становища, преговори с данъчните и митническите органи, процедури за данъчен контрол, обжалвания.

Новото направление ще бъде ръководено от Денница Димитрова - изключително опитен професионалист, с над 13-годишен стаж в областта на международното данъчно облагане.

Научете повече за Денница тук и последвайте новия ни отдел в LinkedIn.


Subscribe to our newsletter and follow our LinkedIn page so you never miss important updates and expert analyses.