Logo
01.11.2016

Митко Карушков - член на StarAudit

Считано от ноември 2016 г., ръководителят на TMT практиката на "Камбуров и съдружници" Митко Карушков бе приет за член на правния консултативен съвет на StarAudit. StarAudit е независима организация с нестопанска цел, посветена на улесняването на развитието и разпространението на облачни услуги и иновации в световен мащаб, с области на дейност включващи Trust in Cloud, програми за повишаване на информираността, спазване на поверителността на данните, трансфер на знания, насърчаване на стартъпи, хармонизация на регулаторни рамки и други.