Logo
10.06.2020

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Изграждането на новата платформа цели модернизиране на системите, повишаване на качеството, осъвременяване на приложния софтуер и достигане до високи нива на сигурност и защита.

Новият единен портал се намира на следния адрес: http://portal.registryagency.bg

Порталът ще започне функционирането си на два етапа:

1. На 9 юни 2020 г. стана достъпен за потребители с ограничени функции (регистрация на потребителски профил; справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси; преглед на сканирани документи по делата на търговците и др.).

2. На 27 юли 2020 г. започва пълната функционалност на новия единен портал и същевременно спират сега действащите портали наТърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на Имотния регистър - http://brra.bg и http://icadastre.bg.

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници – http://brra.bgиhttp://icadastre.bg.   

След 27 юли 2020 г. двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през http://portal.registryagency.bg.

Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи.


Свързано съдържание: Дружествено и търговско право


Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и експертни анализи.