Logo
11.10.2021

Заключение на генералния адвокат A. Rantos по Дело C‑257/20 „Вива Телеком България“ ЕООД срещу Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

На 30 септември 2021 г. генералният адвокат Атанасиос Рантос изрази становището си по дело C-257/20, Viva Telekom България срещу Българска данъчна администрация, образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд на България. Пълният текст на становището можете да намерите  тук.