Logo
30.03.2020

Компенсация в размер на 60% от осигурителния доход по време на извънредното положение    

УСЛОВИЯ/ КАТЕГОРИИ / ДОКУМЕНТИ /ПРОЦЕДУРА    

 • Важи единствено за трудови договори.
 • Безусловна за тези работодатели, чиято дейност е спряна със заповед заради извънредното положение
 • За всички останали бизнеси – при спад в приходите от минимум 20% спрямо март 2019 г.   


БИЗНЕС КАТЕГОРИИ (преустановена дейност за периода на извънредното положение)

 • търговия на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари)
 • някои видове пътнически транспорт,
 • хотелиерство
 • ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения
 • киносалони
 • туроператори,
 • организиране на конгреси и търговски изложения
 • частни детски градини
 • театри и друга артистична и творческа дейност, култура     
 • спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние

УСЛОВИЯ  

1) Работодателят

 • е местно ФЛ/ЮЛ или чуждестранно ЮЛ, което осъществява стопанска дейност в Република България
 • не получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от ЕСИФ или други публични средства
 • следва да изплати пълния размер на възнаграждението на лицето за съответния месец
 • Няма непогасени публични задължения, с изключение на такива, които разсрочени, отсрочени или обезпечени
 • не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация
 • не прекратява трудови договори на следните основания: закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; намаляване на обема на работата или при спиране на работа за повече от 15 работни дни през периода, за който им се изплащат компенсации   
 • няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на разпоредби на КТ

2) Срок

 • за периода на действие на Закона за извънредното положение
 • максимум за 3 месеца     

3) Размер на компенсацията

 • 60% от размера на осигурителния доход на лицето за месец януари 2020 г.   

ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА

  1) Необходими документи

  • заявление по образец
  • Заповед за преустановяване на работата при обявено извънредно положение;
  • Декларации за обстоятелствата (1) запазване заетостта на лицата и (2) липса на уволнения на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който се изплащат компенсации
  • списък на работниците и служителите
  • банкова сметка
  • декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби  

  2) Процедура

  • 7 работни дни срок за разглеждане и извършване на служебна проверка за съответствие   
  • изплащането на компенсациите се извършва от НОИ   

  ВЪПРОСИ:   

  • С какъв акт ще се потвърждава или отхвърля заявлението на работодателя?
  • Какви са доказателствата за спад в дейността?
  • По какъв ред ще се обжалват отказите за компенсация?

  Ако си задавате тези и други въпроси, не се колебайте да се свържете с Денница Димитрова и Андрей Александров.

      

     


  Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и ескпертни анализи.