Logo
17.03.2020

Използване на корпоративна IT инфраструктура при дистанционна работа

Извънредното положение, обявено миналата седмица от българския парламент, като част от глобалните усилия за спиране на разпространението на COVID-19, и последващата Заповед от министъра на здравеопазването (Заповед № РД-01-124), създадоха различни последици за частния бизнес. Сред тях е и препоръката да се гарантира работа в домашни условия, когато е възможно.

Във връзка с това, работодателите следва да имат предвид някои важни аспекти по отношение на използването на корпоративна IT инфраструктура при дистанционна работа:   

► Компаниите следва да осигурят оперативен капацитет по отношение на предотвратяване на и справяне с потенциален неоторизиран достъп до корпоративните сървъри, мрежи и други устройства за съхранение на информация.

► IT инфраструктурата на компаниите следва да бъде снабдена с: достатъчна софтуерна защита , която да има за цел да предотврати евентуални нарушения на сигурността, с криптирана свързаност, когато служителите използват облачна инфраструктура и с комуникационни канали, които да са защитени от потенциално незаконно прихващане.

► Служителите следва да бъдат запознати със съществуващите корпоративни вътрешни правила във връзка с използване на IT инфраструктурата на компанията, които се прилагат към настоящия момент. Такива правила могат да включват забрана за инсталиране на софтуер, забрана за посещение на определени видове уебсайтове или други действия, които биха могли да бъдат опасни за функционирането на корпоративната IT инфраструктура.

► В случай че не са приети вътрешни правила във връзка с използване на ITинфраструктурата, компаниите следва да предприемат стъпки към прилагането на такива вътрешни правила / процедури и да съобщят на служителите, работещи дистанционно, в случай че електронните комуникационни канали са договорени в трудовите им договори.

► Да предоставят на служителите си кратък инструктаж относно правилата за дистанционно използване на корпоративната IT инфраструктура и да очертаят съществуването на приложимите вътрешни правила във връзка с нейното използване [ако има такива]

Прочетете пълния текст с препоръки на сайта на вестник "Капитал".


    Запишете се за нашия информационен бюлетин и следете страницата ни в LinkedIn, за да не пропускате важни новини и ескпертни анализи.