Logo
05.07.2017

Какво представлява „Правото да бъдеш забравен“

От 25 май 2018 ще започне да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. Той касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Сред целите, които си поставя законодателният акт, е утвърждаване на „правото да бъдеш забравен“, включително в онлайн среда. В какво се изразява това право и какви ангажименти поставя към бизнеса? С тези и други въпроси се обърнахме към адв. Митко Карушков, съдружник в Адвокатско дружество „Камбуров и Съдружници“ и адв. Марио Арабистанов от същото дружество. И двамата практикуват най-вече в областта на технологиите, медиите и телекомуникациите. Вижте какво споделиха пред екипа на Economy.bg:   

Прочети повече...