Logo
12.07.2017

Какво трябва да знаят работодателите за новата позиция "Data Protection Officer"


От 25 май 2018 ще започне да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. Той касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Едно от новите положения в Регламента е фигурата на „Длъжностно лице по защита на личните данни“ или Data Protection Officer (DPO). Каква е функцията на това лице и как се уреждат взаимоотношенията между него и компаниите? С тези и други въпроси се обърнахме към адв. Митко Карушков, съдружник в Адвокатско дружество „Камбуров и Съдружници“, и адв. Марио Арабистанов от същото дружество. И двамата практикуват най-вече в областта на технологиите, медиите и телекомуникациите. Вижте какво споделиха пред екипа на Economy.bg:   

Прочети повече...