Logo
30.01.2023

Нови моменти при получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

На 25 януари 2023 г.в извънреден брой на Държавен вестник бяха обнародвани ключови изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България, засягащи процедурата по привличане на висококвалифицирани кадри от страни, които не са членки на Европейския съюз или т. нар. разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. С промените, за които се бореше цялата технологична екосистема (и не само), се решиха поне три основни проблема, които работодателите срещаха в рамките на процедурата:

1. Преход от предоставена временна закрила към „Синя карта на ЕС“

От началото на войната в Украйна хиляди хора, живеещи там, потърсиха убежище в България. Благодарение на унифицирания подход на европейското законодателство тези хора получиха възможност лесно и бързо да се сдобият с временна закрила на територията на Европейския съюз (включително в България). Временната закрила им позволи да се устроят в страната, както и да работят без да им е необходимо допълнително разрешение за достъп до пазара на труда.Проблемът идва с това, че временната закрила е с неясен краен срок, както и във въпроса как ще стане преходът от тази временна закрила към стандартно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“.Допреди промените липсваше законодателно решение за този преход. Нещо повече- законът не предвиждаше едностранен отказ от предоставена временна закрила, поради което и миграционните власти отказваха да разрешат дублиране в основанията за пребиваване.

Въведените изменения дават изрична възможност на лицата, на които е предоставена временна закрила да получат разрешение за пребиваване тип „Синя карта на ЕС“.

2. Липса на образование, но наличие на опит

Основно изискване за лицата, които кандидатстват за „Синя карта на ЕС“ досега беше да притежават висше образование и опит. Тук следва да отбележим, че е ноторно известно, че немалка част от специалистите в технологичния сектор нямат стандартното висше образование, а други са вече водещи фигури в своята професионална сфера далеч преди да достигнат стандартната възраст за дипломиране от висше учебно заведение. Именно тези фактори бяха отчетени в приетите изменения, като законът вече позволява да се кандидатства за „Синя карта на ЕС“ въз основа на „знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган“ без да е необходимо висше образование.

Все пак е заложен минимален натрупан опит, който може да варира според съответната професия. Ще бъде приеман списък с професии,утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, където ще е посочен конкретен минимален опитопит, а за всички останали позиции бъдещите служители ще трябва да доказват поне 5-годишен опит.

3. Преминаване от стандартно пребиваване към пребиваване тип „Синя карта на ЕС“

Голямата част от правните основания, въз основа на които едно лице може да получи разрешение за продължително пребиваване в страната, не позволяват и едновременен достъп до пазара на труда. Хората, които вече пребивават в страната трябваше да преминат през множество административни трудности (включително визи), за да могат да работят законно на територията на България. Преходът вече ще става по-лесно, тъй като е предвидено, че виза няма да е необходима за лицата, които притежават каквото и да е разрешение за продължително пребиваване в страната, като същото просто ще бъде заменяно от синята карта.

Какво още?

Променен е и досегашният четири годишен срок, за който максимално се издаваше разрешението за висококвалифицирана заетост тип „Синя карта на ЕС“, като същият е увеличен на до пет години. Заложен е минимален срок от 24 месеца.

Дадена е и по-голяма гъвкавост при промяна на работодател от страна на лицата, които вече притежават „Синя карта на ЕС“. По този начин се цели увеличаване на конкуренцията, както и избягване на ситуации, в които един служител работи за компания само в името на пребиваването си в страната. Така при смяна на работодател е въведен единствено уведомителен режим, като не е необходимо отново да се преминава през цялата процедура. След изграждане на техническата инфраструктура, тези уведомления ще могат да бъдат извършвани и дистанционно.

Измененията въвеждат и необходимата яснота за процедурата при релокация на притежател на „Синя карта на ЕС“ из дадена от друга държава в България.

Очаквани резултати

Основният резултат, който се очаква, е технологичният сектор да бъде улеснен в запълването на дефицита от кадри, който започва да се усеща все по-силно. Едновременно с това България ще може да се затвърди като иновационен хъб на Балканите, като привлича дигитални номади от различни страни.