Logo

Енергетика

Екипът оказва пълно правно съдействие по всички въпроси в сектор „Енергетика“: производство, разпределение, снабдяване и търговия с електрическа енергия, ядрена енергетика, добив, разпределение, снабдяване и търговия с природен газ, горива, възобновяеми енергийни източници, регулаторни въпроси, проектно финансиране, процесуално представителство. Това, което отличава кантората от останалите адвокатски дружества, които работят в сферата на енергетиката, е изключително разнообразният ни опит в съчетание с особено успешно представителство на клиенти пред българските съдилища, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Екипът консултира както частни, така и държавни дружества, компании за разработване на енергийни проекти, собственици и инвеститори в газопроводи, търговци на електрическа енергия и природен газ, банки, държавни органи и др., във връзка с всички правни, лицензионни и данъчни аспекти на дейността им в енергийния сектор. Отделът разполага с капацитет да консултира целия спектър регулаторни и правни въпроси в областта на енергетиката, сред които трансгранична търговия с електрическа енергия, ценообразуване, разрешителни процедури, вкл. при преобразуване, търговско-правни въпроси, преструктуриране след придобиване, финансиране в енергийния сектор, планиране и разработване на нови проекти.

icon-quotes

Great ability to adapt to ever-changing tasks and deadlines (Chambers Europe 2022)

Profound knowledge in the field on top of brilliant negotiation skills (Chambers Europe 2022)

Diverse, broad expertise, trustworthy, competent, efficient and business oriented (The Legal 500 2022)

Well-reputed energy practice, offering noteworthy experience in litigation and non-contentious matters (Chambers Europe 2019)