Logo

Енергетика

Екипът оказва пълно правно съдействие по всички въпроси в сектор „Енергетика“: производство, разпределение, снабдяване и търговия с електрическа енергия, ядрена енергетика, добив, разпределение, снабдяване и търговия с природен газ, горива, възобновяеми енергийни източници, регулаторни въпроси, проектно финансиране, процесуално представителство. Това, което отличава кантората от останалите адвокатски дружества, които работят в сферата на енергетиката, е изключително разнообразният ни опит в съчетание с особено успешно представителство на клиенти пред българските съдилища, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Екипът консултира както частни, така и държавни дружества, компании за разработване на енергийни проекти, собственици и инвеститори в газопроводи, търговци на електрическа енергия и природен газ, банки, държавни органи и др., във връзка с всички правни, лицензионни и данъчни аспекти на дейността им в енергийния сектор. Отделът разполага с капацитет да консултира целия спектър регулаторни и правни въпроси в областта на енергетиката, сред които трансгранична търговия с електрическа енергия, ценообразуване, разрешителни процедури, вкл. при преобразуване, търговско-правни въпроси, преструктуриране след придобиване, финансиране в енергийния сектор, планиране и разработване на нови проекти.

icon-quotes

The firm wins further praise for its "strong responsiveness" and handling of energy litigation. (Chambers Europe 2019)

Well-reputed energy practice, offering noteworthy experience in litigation and non-contentious matters. (Chambers Europe 2019)

Kambourov & Partners’ ‘excellent’ team has ‘a deep knowledge of local legal issues’ (Legal 500 2018)