Logo

Карта на сайта

Кои сме ние

За нас

Екип

       Управляващи съдружници  

      Съдружници  

      Старши консултанти  

      Консултанти

Репутация  

       Legal 500  

       Chambers Global  

       IFLR1000  

       Chambers Europe

Какво правим

Практики

Банково право и финанси  

Вещно право и строителство  

Данъчно и Митническо право  

Дружествено и търговско право  

Енергетика  

Интелектуална собственост  

Капиталови пазари  

Корпоративни злоупотреби  

Миграция с инвестиционна цел  

Несъстоятелност и права на кредиторите  

Обществени поръчки, концесии, публично-частни партньорства  

Преструктуриране и налагане на обезпечения  

Процесуално представителство и арбитраж  

Регулаторни режими  

Телекомуникации, медии и технологии  

Трудово право и миграционни въпроси

Индустрии

      Авиация и автомобилостроене  

     Дигитален бизнес / технологии и комуникации  

     Енергетика  

     Застраховане, презастраховане и пасиви  

     Здравеопазване и фармацевтични продукти  

     Медии, развлечения и спорт  

     Недвижими имоти, строителство и инженеринг  

     Правителствено договаряне, инфраструктура и публичен сектор  

     Свободно време, хотели и игри  

     Търговия на дребно и потребителски продукти

     Финансови услуги и институции

Актуално

Новини

Публикации

Контакти

Контакти