Logo

Минно дело и природни ресурси

Екипът ни осигурява експертно съдействие на водещи компании за рудодобив и проучвания по широк спектър от правни въпроси, включително получаване на разрешителни за проучване, лицензиране, преглед на собствеността, мониторинг за съответствие с местни и европейски нормативни изисквания, съставяне и преглед на договори, сливания, придобивания и джойнт венчъри, финансиране, вещноправни аспекти, въпроси на околната среда, административни процедури и процесуално представителство. 

Основни контакти

Стефан Цаков Ирена Петкова