Logo

Публикации

18.03.2023

Онлайн хазартът в България (Част 1): Лицензиране на организаторите на хазартни игри

Онлайн хазартните организации в ЕС са изправени пред редица ограничения на свободата на предоставяне на услуги. Получаването на лиценз за организиране на онлайн хазартни игри в една държава членка, например, не гарантира признаването му в други. Научете повече за лицензионния режим за онлайн хазарт в България - един от най-отворените такива в ЕС.

Прочети още
07.02.2023

Новите задължения във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения транспонира ранспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и влиза в сила от 4 май 2023 г.

Прочети още
30.01.2023

Нови моменти при получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

На 25 януари 2023 г.в извънреден брой на Държавен вестник бяха обнародвани ключови изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България, засягащи процедурата по привличане на висококвалифицирани кадри от страни, които не са членки на Европейския съюз или т. нар. разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. С промените, за които се бореше цялата технологична екосистема (и не само), се решиха поне три основни проблема, които работодателите срещаха в рамките на процедурата.

Прочети още