Logo

Публикации

01.08.2023

Дружество с променлив капитал: Основни моменти

Формата на новото дружество е подходяща най-вече за бизнеси, които предвиждат набиране на капитал чрез частни инвеститори и бърз и динамичен растеж.

Прочети още
28.07.2023

Идва ли краят на онлайн пиратството в България?

Новите текстове криминализират поведението на лица, създаващи условия за онлайн пиратство - чрез изграждането и поддържането на сайтове за торент тракери, уебплатформи, чат групи в приложения за онлайн комуникация за онлайн размяна на пиратско съдържание и всякакви аналогични дейности, благоприятстващи неразрешен достъп до защитено съдържание.

Прочети още
29.06.2023

С Предварителен договор „на червено“

През последните месеци се наблюдава една много притеснителна тенденция, породена от растящата инфлация и резките промени в цените на строителните материали, работната ръка, горивата и енергията.

Строителните фирми еднолично решават да увеличат договорените крайни цени по сключени предварителни договори за покупко-продажба и изграждане на недвижими имоти (т.нар. предварителни договори „на зелено“) без да имат такова право. 

Прочети още
19.05.2023

Предстои ли сблъсък между авторското право и изкуствения интелект?

Няма да навлизаме в дълбоки теоретични анализи на правната същност и ефекти на изкуствения интелект. Темата е широко обсъждана от юристите на международно ниво, но този академичен дебат не дава отговори по същество на бизнесите, които днес са изправени през избора дали да използват подобни услуги в дейността си и как е регулирано това от закона.

Прочети още
24.04.2023

Онлайн хазартът в България (част 2): Разработка и аутсорсинг на игрален софтуер

Въпреки значителните приходи в индустрията по прякото предлагане на онлайн игри до българските клиенти, има още по-голямата бизнес възможност за тези компании, които желаят да аутсорснат или установят своите услуги за разработка на хазартен софтуер в България.

Прочети още
18.03.2023

Онлайн хазартът в България (Част 1): Лицензиране на организаторите на хазартни игри

Онлайн хазартните организации в ЕС са изправени пред редица ограничения на свободата на предоставяне на услуги. Получаването на лиценз за организиране на онлайн хазартни игри в една държава членка, например, не гарантира признаването му в други. Научете повече за лицензионния режим за онлайн хазарт в България - един от най-отворените такива в ЕС.

Прочети още
07.02.2023

Новите задължения във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения транспонира ранспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и влиза в сила от 4 май 2023 г.

Прочети още
30.01.2023

Нови моменти при получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

На 25 януари 2023 г.в извънреден брой на Държавен вестник бяха обнародвани ключови изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в Закона за чужденците в Република България, засягащи процедурата по привличане на висококвалифицирани кадри от страни, които не са членки на Европейския съюз или т. нар. разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. С промените, за които се бореше цялата технологична екосистема (и не само), се решиха поне три основни проблема, които работодателите срещаха в рамките на процедурата.

Прочети още