Logo

Конкурентно право и право на ЕС

Кантората предоставя консултации по всички въпроси на конкурентното право, регулирани в националното законодателство и на ниво право на ЕС - нелоялна конкуренция, злоупотреба с господстващо положение, картелни споразумения, определяне на цени, отказ за доставка, контрол върху концентрациите между предприятия и др. Екипът осъществява, процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и българските съдилища.

Благодарение на участието си в множество трансгранични сливания и придобивания и сделки с чужди инвестиции, екипът притежава отлични познания в редица стопански сектори - енергетика, земеделие, производство на храни и напитки, телекомуникации, информационни технологии, медии, финансови услуги, производство и дистрибуция на стоки и други.

Освен по въпроси на конкурентното право отделът съветва клиенти и по тълкуването и прилагането на норми на международното частно право по спорни трансгранични въпроси.

icon-quotes

Spectacular on both operational and strategic level (The Legal 500 2022)

Seamless combination of expert advisory and litigation services, which cover every competition aspect a business may encounter (The Legal 500 2022)

The team is supportive, proactive and reassuring, giving a client a sense of security and reliability (Chambers Europe 2021)

Very professional approach and large legal knowledge (The Legal 500 2021)

Ръководител на практиката

Пламен Йотов

Екип

Стефан ЦаковИван Райков