Logo

Конкурентно право и право на ЕС

Кантората предоставя консултации по всички въпроси на конкурентното право, регулирани в националното законодателство и на ниво право на ЕС - нелоялна конкуренция, злоупотреба с господстващо положение, картелни споразумения, определяне на цени, отказ за доставка, контрол върху концентрациите между предприятия и др. Екипът осъществява, процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и българските съдилища.

Благодарение на участието си в множество трансгранични сливания и придобивания и сделки с чужди инвестиции, екипът притежава отлични познания в редица стопански сектори - енергетика, земеделие, производство на храни и напитки, телекомуникации, информационни технологии, медии, финансови услуги, производство и дистрибуция на стоки и други.

Освен по въпроси на конкурентното право отделът съветва клиенти и по тълкуването и прилагането на норми на международното частно право по спорни трансгранични въпроси.

icon-quotes

Handles significant cases that test Bulgarian law on the abuse of a stronger bargaining position (Chambers Europe 2019)

Strict evaluation of risks and straightforward advice on which road to choose (Chambers Europe 2019)

Provides an ‘exceptional’ level of service (Legal 500 2018)

Technically astute, thorough and precise, with tremendous knowledge of the EU law perspective (Chambers Europe 2018)