Logo

Иван Райков

Иван Райков

Иван Райков се присъединява към „Камбуров и съдружници“ през 2021 г. Преди да стане част от екипа на кантората е отговарял за правния отдел на българска компания в сектора на финансовите услуги. Професионалният му опит обхваща различни области на правото като обществени поръчки, регулаторни режими, изпълнителни производства и др. Иван е член на практиките "Конкурентно право и право на ЕС" и "Обществени поръчки, концесии и ПЧП".

Образование

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2018)
  • Докторант, Юридически факултет на Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2021 - досега)

Членства

  • Софийска адвокатска колегия