Logo

Вещно право и строителство

Кантората е утвърдено име на пазара с недвижими имоти и строителство вследствие на натрупания дългогодишен опит в представителство на местни и чуждестранни инвеститори при планирането и реализацията на мащабни проекти, структуриране на сделки, проектно финансиране, изготвяне на всякакви видове договори, свързани с вещно правни въпроси или строителство, включително договори по FIDIC или националното законодателство, представителство в съдебни и арбитражни производства в областта на недвижимите имоти и строителството, включително FIDIC арбитражни производства.

Екипът предоставя комплексно правно съдействие по всички въпроси, свързани с вещното право и строителството, включително изготвяне на правни анализи (покриващи правоприемство, стабилност на правата, реституция, регулация, строителство, кадастър, данъчни въпроси и др.), придобиване и разпореждане с вещни права, регулация, проектиране и строителство, финансиране, джойнт венчър, отдаване под наем, учредяване на обезпечения, околна среда, застраховане и др.

Придържайки се към динамиката на пазара на недвижими имоти, кантората предоставя правно съдействие както при придобиване, финансиране, планиране, и изграждане на индустриални, инфраструктурни и големи търговски проекти, така и при проекти по изграждането на жилищни и почивни обекти, а в вследствие на нарастващия обем възлагания в процедури по несъстоятелност - и при изготвянето на правни анализи, реституционни претенции, схеми за обезпечение.

icon-quotes

The team gives well-reasoned and practical advice, and is focused on our business objectives.(Chambers Europe 2019)

High-level service (Legal 500 2018)

Substantiated by thorough industry and legal knowledge (Legal 500 2018)