Logo

Вещно право и строителство

Кантората е утвърдено име на пазара с недвижими имоти и строителство вследствие на натрупания дългогодишен опит в представителство на местни и чуждестранни инвеститори при планирането и реализацията на мащабни проекти, структуриране на сделки, проектно финансиране, изготвяне на всякакви видове договори, свързани с вещно правни въпроси или строителство, включително договори по FIDIC или националното законодателство, представителство в съдебни и арбитражни производства в областта на недвижимите имоти и строителството, включително FIDIC арбитражни производства.

Екипът предоставя комплексно правно съдействие по всички въпроси, свързани с вещното право и строителството, включително изготвяне на правни анализи (покриващи правоприемство, стабилност на правата, реституция, регулация, строителство, кадастър, данъчни въпроси и др.), придобиване и разпореждане с вещни права, регулация, проектиране и строителство, финансиране, джойнт венчър, отдаване под наем, учредяване на обезпечения, околна среда, застраховане и др.

Придържайки се към динамиката на пазара на недвижими имоти, кантората предоставя правно съдействие както при придобиване, финансиране, планиране, и изграждане на индустриални, инфраструктурни и големи търговски проекти, така и при проекти по изграждането на жилищни и почивни обекти, а в вследствие на нарастващия обем възлагания в процедури по несъстоятелност - и при изготвянето на правни анализи, реституционни претенции, схеми за обезпечение.

icon-quotes

The team gives well-reasoned and practical advice, and is focused on our business objectives.(Chambers Europe 2019)

High-level service (Legal 500 2018)

Substantiated by thorough industry and legal knowledge (Legal 500 2018)

Новини и публикации

Продажба на недвижим имот: правото „първи купувач“ на държавата и общинатаОграничения от действащото право за придобиване на земеделска земя в Република БългарияОсигуряване на достъпна среда в урбанизирани територии, сгради и съоръженияСгради със зелен покрив - действаща правна уредбаПоглед към териториите за далекоперспективно развитие на СофияАдминистративна тежест при разпореждане със земеделски земиЗаличаване вписването на договор за наем на недвижим имотПридобиване на недвижим имот посредством капиталово търговско дружествоRiver Park Sofia - жилищен проект от ново поколение Завърши продажбата на най-големия терен за жилищно застрояване в София

Полезни връзки   

Министерство на регионалното развитие и благоустройството Агенция по геодезия, картография и кадастър Камара на строителите в България Дирекция за национален строителен контрол