Logo

Преструктуриране и налагане на обезпечения

Кантората съветва кредитори, длъжници, поръчители и други заинтересовани лица в ситуации на лоша ликвидност на финансово затруднени компании, като оказва съдействие при договаряне на погасителни споразумения и разработване на комплексни механизми за намаляване на съотношението на заемния капитал. В последните години екипът интензивно работи по възлагания във връзка със защита правата на кредитори при споразумения за ре-финансиране, възстановяване и поддържане на съответните кредити и подобряване гаранциите за плащане, като възлаганията са както от придобиващата, така и от предлагащата страна.

Клиенти на Кантората са водещи кредитни и финансови институции, частни фондове за дялови инвестиции и хедж фондове и др. Екипът изработва механизми за преструктуриране, анализи на съществуващите обезпечения, цесии, суброгации, новации на задължения, прихващания, размяна на дългове срещу активи оздравителни планове и погасителни схеми, анализ на задълженията на управители, изпълнителни директори и други представители на дружества, по отношение на които предстои или е започнало производство по несъстоятелност. Разработват се ефективни стратегии за събирането на вземания, изпълнение на ипотеки, изпълнение върху особени залози и финансови обезпечения.

icon-quotes

They understand new trends and know how to use this knowledge to the best of the clients’ interests (Chambers Europe 2019)

Available, efficient, creative and flexible (Chambers Europe 2019)

Prompt and high-quality legal services (Chambers Europe 2018)

Ръководител на практиката

Иво Александров

Екип

Йонко Христов Ангел Ризов