Logo

Авиация и автомобилостроене

На нас разчитат авиолинии, чартърни компании, частни оператори, технологични компании, лизингови дружества, оператори на летища и държавни органи, на които екипът ни предоставя специализирано съдействие по всички правни въпроси на авиацията, включително сливания и придобивания, търговско право, финансиране, местни и европейски регулаторни режими, обществени поръчки, застраховане, интелектуална собственост, производство, дистрибуция и лизинг на въздухоплавателни средства и оборудване, процесуално представителство и алтернативно разрешаване на спорове.

Кантората притежава богат опит и в автомобилния сектор. Винаги в крак с пазарните тенденции, екипът осигурява специализирано правно съдействие както на конвенционални автомобилни компании и производители на части, така и на новите дигитални играчи. Съдействаме при сливания, придобивания и контрол върху сливанията, реорганизации, финансиране и инвестиции, конкурентно право, (включително картели), покупка на земя, регулаторни аспекти, въпроси на околната среда, производство и безопасност на продуктите, държавна помощ / отношения, свързаност и защита на данните, ИТ, електронна мобилност, интелектуална собственост, дистрибуция и франчайзинг, данъци и контрол върху вноса / износа, трудово право.