Logo

Енергетика

Широко призната от международните правни директории като водеща в българския енергиен сектор, „Камбуров и съдружници“ е единствената българска кантора, способна да предостави пълната гама юридически услуги, отнасящи се до всеки един от аспектите на енергийния пазар: ядрена енергетика, добив, разпределение, снабдяване и търговия с природен газ, горива, възобновяеми енергийни източници, производство, разпределение, снабдяване и търговия с електроенергия.

Екипът ни консултира както частни, така и държавни дружества, компании за разработване на енергийни проекти, мрежови оператори, инвеститори, търговци на електроенергия и природен газ, инвестиционни банки и други, по всички правни въпроси, свързани с дейността им на енергийния пазар, а също и във връзка със съпътстващите регулаторни, лицензионни, корпоративни, финансови и данъчни въпроси и такива на околната среда.

Това, което най-ярко ни отличава, е изключителният ни опит в процесуалното представителство по спорове в областта на енергетиката. Екипът разполага с многогодишна практика в представителството на клиенти пред български съдилища, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и др.