Logo

Кристиян Димитров

Кристиян Димитров

Кристиян Димитров е част от екипа на "Камбуров и съдружници" от 2008 г. насам. Той е ключов член на практиката Дружествено и търговско право, като оказва съдействие на клиенти с широкообхватни съвети във връзка с учредяване на дружества, корпоративно управление и контрол, регулаторни казуси, и им съдейства в контекста на широкомащабни сливания, придобивания и разделяния, корпоративни реорганизации и др.


Образование   

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2009)   

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия