Logo

Капиталови пазари

Кантората предоставя правно обслужване при първични публични предлагания, вторична търговия на фондовата борса, международна търговия с акции и облигации, обезпечения на активи, издаване и търговия на облигации, конвертируеми облигации и други финансови инструменти, преструктуриране на портфейл.

Управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници и фондове за рисков капитал разчитат на екипа във връзка с всички правни и регулаторни аспекти на транзакциите с финансови инструменти.

Благодарение на натрупания опит в сферата на финансовите пазари, кантората предоставя правни съвети в съответствие с пазарната динамика.

icon-quotes

Combines its finance and corporate expertise to handle debt and equity transactions (Legal 500 2018)

Nikolay Vasilchev and Vladimir Rangeloff are advising investment banking boutique Mane Capital (Legal 500 2018)

Ръководител на практиката

Владимир Рангелов    

Екип

Иво Александров Йонко Христов