Logo

Телекомуникации, медии и технологии

Екипът предоставя пълния набор правни услуги, необходими на представителите на IT, медийния и телекомуникационен сектор.

Притежаваме дългогодишен опит в сделките по сливания и придобивания, както и в консултациите по регулаторни въпроси, лицензиране, договорни отношения, информационна сигурност. Оказваме и пълно правно съдействие и защита при спорни въпроси в областта на медиите, технологиите и телекомуникациите. Изготвяме експертни правни решения относно доставката и използването на информационни технологии, мрежи и телекомуникации, ISP и услуги за излъчване. В допълнение съдействаме на клиентите си при създаването на вътрешни правила за сигурност на IT инфраструктурата, поверителност и трансфер на данни и киберсигурност. Екипът има отличен опит и в защитата на интелектуалната собственост на технологични изобретения.

На база на богатия опит с широкомащабни трансакции обхващащи множество юрисдикции, кантората често е ангажирана да съдейства в рамките на комплексни преструктурирания на технологични, медийни, телекомуникационни и IT компании.   

icon-quotes

Extremely responsive, knowledgeable and of great assistance with any matters for which I request help (Chambers Europe 2019)

Assisted Broadcom Corporation with its acquisition of a local Bulgarian company (Chambers Europe 2019)

Provides additional knowledge of technology-related IP protection and software rights (Chambers Europe 2019)

Ръководител на практиката

Митко Карушков

Екип

Марио Арабистанов Яна Тодорова