Logo

Недвижими имоти, строителство и инженеринг

Екипът разполага с необходимата експертност и ресурси да осигури интегрирано пълно правно обслужване на всички фази на проектния процес – от възлагане и преговори, през структуриране на сделката и стратегии за развитие, до подпомагане на строителния процес и съдействие след завършване на обекта, включително чрез управление на собствеността.

Клиентите ни включват търговски, индустриални и частни собственици, строителни предприятия, проектанти, изпълнители и подизпълнители, финансиращи предприятия, доставчици на материали и оборудване, инженерни компании и държавни органи. Екипът ни съдейства по всички въпроси на строителното и инженерно законодателство, като винаги се ръководи от специфичните дългосрочни бизнес цели на всеки отделен клиент.

Изпълняваме възлагания в рамките на комплексни строителни и инженерни проекти за офис сгради, търговски центрове, хотели, инфраструктура, газопроводи, електрически мрежи, като осигуряваме съдействие в рамките на обществени поръчки, придобиване на земя, правен анализ, съставяне и договаряне на строителни договори, консултантски договори, ПЧП, финансиране, зониране и предназначение на земята, съответствие с екологичните изисквания. В допълнение, екипът ни консултира по трудовоправни, данъчни и застрахователни въпроси, лицензиране и договори за доставка, както във връзка с алтернативно разрешаване на спорове.